OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   położonej w obrębie wsi Wólka Okrąglik gm. Kosów Lacki 

Ważny komunikat
Komunikat
30.01.2024
zaślepka

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  
położonej w obrębie wsi Wólka Okrąglik gm. Kosów Lacki 

Działka oznaczona nr ew.   331 o pow. 0,96 ha położona w obrębie wsi Wólka Okrąglik gm. Kosów Lacki. Działka rolna niezabudowana. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny użytkowane rolniczo, W sąsiedztwie również  rolne niezabudowane. Dojazd dobry drogą gruntową. Grunt rolny jest nieużytkowany od wielu lat rolniczo, porośnięty drzewostanem – olchą oraz brzozą. Dla działki nr 331 we wsi Wólka Okrąglik prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sokołowie Podl. IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta SI1P/00044402/6

    Cena wywoławcza  - 22.000 zł 
Wadium – 2200 zł
    Minimalne postąpienie –  300 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu  4 marca 2024r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim o godz.10.00

  
Wadium należy wpłacić w gotówce w Banku PBS Sokołów Podlaskim Oddział Kosów Lacki na konto 69 92210000 00324164 2000 0020 w terminie do dnia  28.02.202r. do godz.16.00
Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy kupna sprzedaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia ceny nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, pokój nr 4 i pod tel. (025) 7879105 wew. 113