OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie miasta Kosów Lacki

Gmina
12.12.2022
zaślepka

                                                                                                                   Załącznik Nr 1

                                                                                                                   do Zarządzenia Nr 91/2022

                                                                                                                   Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                                                                   z dnia 12 grudnia 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

położonej w obrębie miasta Kosów Lacki

 

Działka oznaczona nr ew.   233 o pow. 0,4662 ha położona w obrębie wsi Henrysin gm. Kosów Lacki. Działka rolna niezabudowana. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane użytkowane rolniczo, po drugiej stronie drogi w zabudowie budynkiem mieszkalnym. W sąsiedztwie również grunty leśne i rolne niezabudowane. Odległość ok. 5 km od miasta Kosów Lacki. Dojazd dobry drogą asfaltową. Kształt działki prostokątny o szerokości ok. 21 m. Grunt rolny jest nieużytkowany od wielu lat rolniczo, częściowo porośnięty drzewostanem – olchą oraz sosną wiek ok. 30 lat. Nieruchomość położona jest w terenie uzbrojonym w energię elektryczną, wodociąg.

Dla działki nr 233 we wsi Henrysin prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sokołowie Podl. IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta SI1P/00044458/3.

 

  1. wywoławcza  - 21.000 zł

Wadium – 2100 zł

  1. postąpienie –  210 zł

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  31 stycznia 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim o godz.10.00

 

 

Wadium należy wpłacić w gotówce w Banku PBS Sokołów Podlaskim Oddział Kosów Lacki na konto 69 92210000 00324164 2000 0020 w terminie do dnia  27.01.2023r. do godz.16.00

Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy kupna sprzedaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia ceny nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, pokój nr 4 i pod tel. (025) 7879105 wew. 113