OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim informuje, że na tablicy ogłoszeń urzędu został umieszczony wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat, począwszy od 1 kwietnia 2024r., obejmujący działki rolne:

Ważny komunikat
Komunikat
30.01.2024
zaślepka

Kosów Lacki, dnia 30 stycznia 2024r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim informuje, że na tablicy ogłoszeń urzędu

został umieszczony wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat,

począwszy od 1 kwietnia 2024r., obejmujący działki rolne:

1.

położona w obrębie wsi Guty, ujawniona w księdze wieczystej SI1P/00044313/5

- nr ewid. 424 o pow. 2,23 ha – wysokość czynszu 272,20 zł rocznie

2.

położone w obrębie wsi Albinów, ujawnione w księdze wieczystej SI1P/00041416/6

- nr ewid. 70 o pow. 0,9455 ha – wysokość czynszu 202,23 zł rocznie

- nr ewid. 80 o pow. 1,0964 ha – wysokość czynszu 204,87 zł rocznie

3.

położona w obrębie wsi Wólka Okrąglik, ujawniona w księdze wieczystej SI1P/00044402/6

- nr ewid. 480 o pow. 1,72 ha – wysokość czynszu 329,40 zł rocznie

4.

położona w obrębie miasta Kosów Lacki, ujawniona w księdze wieczystej SI1P/00013662/0

- nr ewid. 1205/2 o pow. 0,1882 ha – wysokość czynszu 19,59 zł rocznie

5.

położona w obrębie wsi Rytele Święckie, ujawniona w księdze wieczystej SI1P/00018843/8

- nr ewid. 353/2 o pow. 0,47 ha – wysokość czynszu 36,60 zł rocznie

6.

położone w obrębie wsi Tosie, ujawnione w księdze wieczystej SI1P/00044451/4

- nr ewid. 401/2 o pow. 0,50 ha – wysokość czynszu 64,80 zł rocznie

- nr ewid. 401/4 o pow. 0,47 ha – wysokość czynszu 73,40 zł rocznie

Wykaz został umieszczony do publicznej wiadomości : od dnia 2 lutego 2024r. do 23

lutego 2024r.

Wnioski o wydzierżawienie działki przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie

Lackim, ul. Kolejowa 2 do dnia 28 lutego 2024r. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego

wniosku na jedną nieruchomość, zostanie zorganizowany przetarg na dzierżawę.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim

przy ul. Kolejowej 2, pok. Nr 4 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 , na

stronie internetowej www.kosowlacki.pl i pod nr tel. 25-7879105 wew.113