Odbiór utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej

Oświata
09.11.2021
Odbiór utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej

Dnia 8 listopada odbył się odbiór zadania "Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim: wykonanie dojazdu i odwodnienie do Klubu Dziecięcego". Jego koszt wyniósł 64 033,80 zł.

W odbiorze uczestniczył Burmistrz Jan Słomiak oraz Wykonawca Mieczysław Kosela.

W ramach inwestycji wykonano:

  • ułożenie kostki brukowej na podbudowie betonowej – 434 m2,
  • ustawienie krawężników betonowych – 70 mb,
  • odwodnienie z rur PCV – 40 mb,
  • studnia rewizyjna śr. 1200 – 1 szt.,
  • wpust uliczny – 1 szt.

utwardzenie terenuutwardzenie terenu