OBWIESZCZENIE wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

28.12.2021
zaślepka

                                                                                              Kosów Lacki, dnia 27 grudnia 2021r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w ślad za rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 48 z dnia 22 grudnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) informuje, że

na terenie powiatu sokołowskiego nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu.

Nakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze powiatu sokołowskiego.

BURMISTRZ

/-/ Jan Słomiak