OBWIESZCZENIE

Ważny komunikat
Oświata
24.01.2024
zaślepka

 

        Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje,  że terminy

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Szkoły

Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim oraz 

Gminnego Przedszkola  w Kosowie Lackim  na rok szkolny 2024/2025 zostały

określone zarządzeniem  Nr 6/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie

określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i

postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki na rok szkolny 2024/2025.

       W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do

Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim oraz w postępowaniu rekrutacyjnym

do Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lacki

dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej obowiązują

kryteria i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów,

określone w uchwale Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  Nr XXII/151/2017 z

dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do

przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę

Kosów Lacki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do

potwierdzenia tych  kryteriów.