OBWIESZCZENIE

Ważny komunikat
25.01.2023
zaślepka

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje,  że terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim oraz  Gminnego Przedszkola  w Kosowie Lackim  na rok szkolny 2023/2024 zostały określone zarządzeniem Nr 1/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki na rok szkolny 2023/2024.

  W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lacki dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej obowiązują kryteria i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  Nr XXII/151/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych  kryteriów.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Jan Słomiak