Nowe numery wewnętrzne w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki

08.02.2024
zaślepka

 

URZĄD

MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

 

ul.Kościelna 20

 

Tel.25-7879105

 

email:samorzad at kosowlacki [dot] pl

 

 

Parter

Nr pokoju

Sprawy z zakresu

 

Nr tel wew.

 

2

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste- Sekretarz

109

 

3

Ewidencja ludności i ewidencja działalności gospodarczej

108

 

4

Gospodarka odpadami komunalnymi

113

 

5

Księgowość podatkowa

 

111

 

6

Wymiar podatków i opłat

 

110

 

Piętro
Nr pokoju Sprawy z zakresu Nr tel wew.

7

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych, zamówienia publiczne

 

106

 

8

Sekretariat , sprawy ogólno -organizacyjne, obsługa rady gminy

 

101

 

9

Burmistrz

 

 

100

10

Sala konferencyjna - Sala ślubów

 

 

 

11

Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

 

102

 

12

Sprawy społeczne. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe ,sprawy p.pożarowe

 

107

13

informatyk

 

115

14

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy , Radca prawny

 

 

 

 

15

Rolnictwo , gospodarka gruntami i wywłaszczeń, planowanie przestrzenne.

103

 

Ochrona środowiska ,gospodarki wodnej ,leśnictwa i łowiectwa

Inwestycje

 

 

116

16

Skarbnik - Kierownik Wydziału Finansowego

 

 

104

17

Księgowość budżetowa. Rozliczenia VAT i płac

 

105