Nowe komputery i sprzęt multimedialny dla Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim

Oświata
03.09.2021
Nowe komputery i sprzęt multimedialny dla Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim

2 września burmistrz Jan Słomiak, przy kontrasygnacie skarbnik gminy Anny Żołnickiej, podpisał umowę z Członkiniami Zarządu Województwa Mazowieckiego: Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc dotyczącą realizacji w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego". Jego celem jest podniesienie jakości nauczania poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, nauczycieli i uczniów do pracy zdalnej. Szkoła otrzyma sprzęt komputerowy i multimedialny oraz oprogramowanie ułatwiające naukę zdalną oraz zostaną zorganizowane szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu zakupionego w ramach projektu sprzętu. Dla szkoły przewidziane jest wsparcie w wysokości 80.000,00 zł.

podpisanie umowypodpisanie umowypodpisanie umowypodpisanie umowy