Nowa siedziba Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

28.11.2023
zaślepka

 

SZNOWNI PAŃSTWO

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki uprzejmie informuje, że Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki ma nową siedzibę: 08-330 Kosów Lacki, ul. Kościelna 20.

Załatwianie spraw odbywa się na parterze i piętrze.

Tel.25-7879105

Sekretarz - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Pokój nr 1 tel. wew. 

Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste

Pokój nr 2 tel. wew. 108

Ewidencja ludności i ewidencja działalności gospodarczej

Pokój nr 3 tel. wew. 109

Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona środowiska

Pokój nr 4 tel. wew. 113

Księgowość podatkowa

Pokój nr 5 tel. wew. 111

Wymiar podatków i opłat

Pokój nr 6 tel. wew. 110

Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego -zamówienia publiczne

Pokój nr 7 tel. wew. 102

Sekretariat , sprawy ogólno -organizacyjne, obsługa rady gminy

Pokój nr 8 tel. wew. 100

Burmistrz

Pokój nr 9 tel. wew. 101

Sala konferencyjna - Sala ślubów

Pokój nr 10

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych. Informatyk

Pokój nr 11 tel. wew. 106

Sprawy społeczne. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe ,sprawy p.pożarowe

Pokój nr 12 tel. wew. 107

Księgowość budżetowa. Rozliczenia VAT i płac

Pokój nr 13 tel. wew. 105

Przewodniczący Rady. Radca prawny

Pokój nr 14 tel. wew.

Skarbnik - Kierownik Wydziału Finansowego

Pokój nr 16 tel. wew. 104

Rolnictwo , gospodarka gruntami i wywłaszczeń, planowanie przestrzenne. Inwestycje

Pokój nr 17 tel. wew. 103