„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

26.04.2023
 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Gmina Kosów Lacki otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15.000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego
Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na rok 2023.   
W ramach programu dofinansowanie w wysokości 12.000,00 otrzymała min. Szkoła Podstawowa
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim oraz dofinasowanie w wysokości 3.000,00 zł otrzymało Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim. Gmina Kosów Lacki zapewni wkład własny w programie w wysokości 3.750,00 zł.  Środki z dofinansowania zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz biblioteczki przedszkolnej.