Miasto i Gmina Kosów Lacki beneficjentem programu „MALUCH +” 2021

Oświata
25.08.2021
Miasto i Gmina Kosów Lacki beneficjentem programu „MALUCH +” 2021

Gmina Kosów Lacki, na podstawie złożonego wniosku w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” na 2021 rok, otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w Gminnym Klubie Dziecięcym. Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 15.360,00 zł.

Uroczystość zawarcia umowy o dofinansowanie odbyła się w dniu dzisiejszym w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Udział w niej wzięli Pan Krzysztof Tchórzewski - Poseł na Sejm RP, Pani Maria Koc - Senator RP, Pan Sylwester Dąbrowski - Wicewojewoda Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Pani Anna Kaszuba - Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach oraz przedstawiciele samorządów otrzymujących dofinansowanie. Z upoważnienia Burmistrza Jana Słomiaka umowę podpisali: Paweł Nasiłowski - kierownik Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy oraz Anna Żołnicka - Skarbnik Miasta i Gminy Kosów Lacki.

- To bardzo potrzebne pieniądze, pozwolą nam na kontynuowanie opieki dla małych dzieci w naszym gminnym klubie "Maluch +." W 2019 roku, dzięki środkom z tego programu w kwocie 480 tys. zł wyremontowano pomieszczenia, w których utworzono pierwszy na terenie Gminy Kosów Lacki żłobek. Dziękujemy Parlamentarzystom, Panu Wojewodzie oraz pracownikom Urzędu Wojewódzkiego, z Panią Kierownik na czele, za wsparcie. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na dofinansowanie kosztu wynagrodzeń pracowników oraz funkcjonowanie klubu, a to z kolei przyczyni się do powstania oszczędności w gminnym budżecie, które przeznaczone zostaną na realizację kolejnych zadań. Ponadto od 2019 roku realizowany jest projekt dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości ok. 550 tys. zł, w ramach którego również finansowane jest funkcjonowanie i koszty utrzymania instytucji - informuje burmistrz Jan Słomiak. - W związku z dużym zainteresowaniem wśród rodziców, obecnie rozważamy powiększenie klubu - dodaje burmistrz.

Miasto i Gmina Kosów Lacki beneficjentem programu „MALUCH +” 2021Miasto i Gmina Kosów Lacki beneficjentem programu „MALUCH +” 2021Miasto i Gmina Kosów Lacki beneficjentem programu „MALUCH +” 2021Miasto i Gmina Kosów Lacki beneficjentem programu „MALUCH +” 2021