„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Ważny komunikat
Inwestycje
08.02.2024
plakat

Gmina Kosów Lacki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego – Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Departamentem Edukacji Publicznej i Sportu -  realizowała projekt nr RPMA.10.01.01.14-E047/20 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w min. 516 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. Projekt realizowany był do dnia 31.12.2023 r.