,,Lekcje o finansach”

Oświata
24.01.2024
plakat

Gmina Kosów Lacki otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: ,,Lekcje o finansach” . Wniosek przygotowany przez Szkołę Podstawową
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim otrzymał dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 25.000,00 zł. Przedmiotem Programu „Lekcje o finansach” jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkół podstawowych, minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Elementem Programu jest także popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Uczniowie Szkoły Podstawowej w ramach wycieczki udali się do Warszawy gdzie odwiedzili Ministerstwo Finansów oraz Krajową Szkołę Skarbowości gdzie odbyło się spotkanie edukacyjne w formie lekcji o finansach.