Konsultacje społeczne projektu LSR na lata 2023-2027 - monitoring i ewaluacja

10.05.2023
zaślepka

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju na lata 2023-2027. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 14.05.2023r.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Projekt rozdziału X. Monitoring i ewaluacja dostępny jest na stronie internetowej http://www.tygieldolinybugu.pl/art,2535,konsultacje-spoleczne-projektu-lsr-na-lata-2023-2027-monitoring-i-ewaluacja

Link do formularza uwag: https://docs.google.com/document/d/12wkL5zqZCcKzgVDZIx9jukIu1QxgpgsQ/edit?usp=sharing&ouid=115080082421402102152&rtpof=true&sd=true