KONKURS Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Ważny komunikat
28.04.2023
zdjecie

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Konkurs jest ogłoszony zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Gmina Kosów Lacki przeznaczyła na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży 40.000,00 zł. Wypoczynek dla dzieci należy zorganizować w czasie trwania przerwy wakacyjnej. Zachęcamy organizacje do składania ofert.