Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Kosowie Lackim

08.05.2024
plakat

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Kosowie Lackim. Oferty należy składać do 24 maja 2024 r. Szczegóły konkursu w zarządzeniu nr 31/2024 z dnia 8 maja 2024 r.