Komunikat o przystąpieniu do opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030

Ważny komunikat
Komunikat
17.03.2023
zaślepka

Dotyczy: przystąpienia do prac nad opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030

Szanowni Państwo!

Informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

  • Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego (załącznik nr 1),
  • Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim (załącznik nr 2),
  • Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego (załącznik nr 3),
  • Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (załącznik nr 4),
  • Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów (załącznik nr 5).

Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej.

W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar.