Komunikat Komisarza Wyborczego

Ważny komunikat
Wybory
30.01.2024
plakat

Informujemy, że Komisarz Wyborczy w Siedlcach I Komunikatem z dnia 29 stycznia 2024 r. podaje do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Siedlcach I według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz o terminach zgłaszania kandydatów na radnych, kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych a także informacje dla wyborców niepełnosprawnych.