Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

Gospodarka odpadami
21.01.2015
zaślepka
 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kosów Lacki
  Zakład Usług Komunalnych ,, JAWA"
  Iwona Wojtczuk,
  ul. Wolnosci 51,
  08-330 Kosów Lacki
 2. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kosów Lacki zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
  Zakład Utylizacji Odpadów Sp. zo.o.
  ul. Błonie 3
  08-110 Siedlce
  Instalacja przetwarzania odpadów
  Wola Suchożebrska
  ul. Sokołowska 2
  08-125 Suchożebry
  składowisko odpadów
 3. Osiągnięte poziomy w % przez gminę Kosów Lacki :
  w 2013r.
  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 12,22
  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 15,28
  w 2014r.
  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16,35
  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 16,2
 4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na pograniczu gminy Kosów Lacki i Ceranów w obrębie miejscowości Olszew, gm. Ceranów.
  GPSZOK czynny jest w dniach:
  poniedziałek i wtorek w godzinach od 12.00-16.00
  środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.00-11.00
  w każdą drugą sobotę miesiąca na zgłoszenie telefoniczne w godzinach od 10.00-12.00
 5. Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Kosów Lacki
  Zakład Usług Komunalnych ,, JAWA"
  Iwona Wojtczuk,
  ul. Wolnosci 51,
  08-330 Kosów Lacki