Kolejny przebudowany odcinek drogi w gminie z dofinansowaniem Województwa Mazowieckiego

02.11.2022
Blisko kilometr nowej nawierzchni drogowej w Chruszczewce Włościańskiej

herbDzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie zrealizowano zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946m w m. Chruszczewka Wł. gmina Kosów Lacki”. To już kolejny odcinek dróg wybudowanych w ramach Programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przebudowany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz tereny rolnicze (pola uprawne i łąki).

W ramach przedsięwzięcia wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, obustronne pobocza oraz wyremontowano przepusty pod koroną drogi.

Realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę warunków technicznych drogi i jej nośność. 
W połączeniu z już istniejącymi drogami asfaltowymi będzie stanowić jeden ciąg komunikacyjny o podobnych parametrach technicznych.

Wartość zadania to 525.979,97 zł, w tym dofinansowanie 168.000,00 zł

Mazowsze

Blisko kilometr nowej nawierzchni drogowej w Chruszczewce WłościańskiejBlisko kilometr nowej nawierzchni drogowej w Chruszczewce Włościańskiej