Kolejne inwestycje dofinansowywane ze środków zewnętrznych

Ważny komunikat
Inwestycje
13.07.2022
Kolejne inwestycje dofinansowywane ze środków zewnętrznych

3 umowy - 3 nowe zadania - 388.000,00 zł dofinansowania!

W dniu dzisiejszym w Jabłonnie Lackiej burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak oraz działająca z upoważnienia skarbnika Ewa Markiewicz podpisali z Panią Marszałek Janiną Ewą Orzełowską i Panią Marszałek Elżbietą Lanc 3 umowy o wsparcie z Samorządu Województwa Mazowieckiego 3 nowych zadań inwestycyjnych. Łączna kwota pozyskanych środków to 388.000,00 zł.

Ze środków dotacji współfinansowana zostanie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chruszczewka Włościańśka o długości 946m. Droga stanowi dojazd do gospodarstw rolnych oraz pól i łąk rolników. Dofinansowanie do inwestycji to 168.000,00 zł.

Pozyskana kwota 200.000,00 zł zostanie przeznaczona na modernizację kompleksu sportowego w Kosowie Lackim.

Natomiast 20.000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu pożarniczego oraz środków ochrony osobistej do jednostek OSP z Kosowa Lackiego, Buczyna, Rytel Święckich i Wólki Okrąglik.

Zadania będą realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.

podpisanie umowypodpisanie umowypodpisanie umowy