Kolejne inwestycje dofinansowywane ze środków zewnętrznych

Ważny komunikat
Inwestycje
02.06.2022
Kolejne inwestycje dofinansowywane ze środków zewnętrznych

Dnia 1 czerwca w Skibniewie odbyła się uroczystość podpisania umów pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a gminami z powiatu sokołowskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak i Skarbnik Anna Żołnicka podpisali z Panią Marszałek Janiną Ewą Orzełowską oraz Panią Marszałek Elżbietą Lanc łącznie 6 umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 116 500 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Pięć umów dotyczy pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022. Te zadania to:

  • „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie, gmina Kosów Lacki” - zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie, polegającego na zakupie i montażu przewodów oraz 6 lamp ledowych na istniejących słupach. Wartość ogółem – 22 105,85 zł.
  • „Budowa chodnika w Chruszczewce Włościańskiej” - zakres zadania to budowa ok. 50m. chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej we wsi Chruszczewka Włościańska. Wartość ogółem – ok. 20 000 zł.
  • „Budowa chodnika w Nowej Wsi” - Przedmiotem wniosku jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie ok. 70m chodnika z kostki brukowej. Wartość ogółem – ok. 22 000 zł.
  • „Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Rytelach Święckich”. Wartość ogółem – ok. 20 000 zł.
  • „Remont świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Dużym wraz z wykonaniem ogrodzenia”. Zakres: wykonanie ogrodzenia wraz z zakupem bramy i furtki oraz remont zaplecza kuchennego. Wartość ogółem – ok. 24 000 zł.

Ponadto Gminie Kosów Lacki udało się uzyskać dofinansowanie dla zadania "Retencjonowanie wody w obrębie Zespołu Oświatowego w Kosowie Lackim". Realizacja zadania ma na celu retencjonowanie wody deszczowej z zespołu budynków oświatowych przy ul. Armii Krajowej 6 w Kosowie Lackim, do których Gmina ma prawo własności. W jego skład wchodzą: Budynek Szkoły Podstawowej, Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące i Szkoła branżowa oraz hala sportowa. Obecnie woda deszczowa, poprzez niekontrolowany spływ, powoduje lokalne podtopienia i tworzy zastoiny, zwłaszcza pomiędzy halą sportową a budynkiem Zespołu Szkół. Sytuacja taka powoduje nasiąkanie ścian budynków, ich zawilgocenie i niszczenie. Właśnie pomiędzy tymi budynkami planuje się utworzenie niecki bioretencyjnej, do której będzie odprowadzana woda. Wysokość pozyskanego wsparcia na realizację zdania to 66 500 zł.

Kolejne inwestycje dofinansowywane ze środków zewnętrznych

Kolejne inwestycje dofinansowywane ze środków zewnętrznych