informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Ważny komunikat
Wybory
03.06.2024
plakat

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie II Obwieszczeniem z  dnia 15 maja

2024 r., podaje do publicznej wiadomości informacje o zarejestrowanych

listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu

wyborczym nr 5 w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na

dzień 9 czerwca 2024 r.