Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim

25.06.2024
zaślepka

Kosów Lacki, 25 czerwca 2024 r.

OSO.2111.1.2024

 

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
w Kosowie Lackim

Dotyczy ogłoszenia o konkursie z dnia 8 maja 2024 roku – Zarządzenie nr 30/2024.

W wyniku ogłoszonego konkursu na  kandydata na stanowisko
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim, informuję że, w wyznaczonym w ww. ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym procedura konkursowa została zakończona, a konkurs uznaje się
za nierozstrzygnięty.