II Gminny Dzień Profilaktyki

29.11.2023
plakat

28 listopada br. w budynku MGOK w Kosowie Lackim odbył się  II Gminny Dzień Profilaktyki organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki.

Swoje spektakle profilaktyczne mogły zaprezentować wszystkie szkoły, do których uczęszczają dzieci i młodzież mieszkające na terenie Gminy Kosów Lacki.

Z zaproszenia skorzystały cztery szkoły: Zespół Szkół w Kosowie Lackim, Szkoła Podstawowa w Ceranowie, Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim oraz Szkoła Podstawowa w Sterdyni. Według komisji oceniającej najlepiej zaprezentowała się grupa uczniów reprezentujących Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim w spektaklu pt. ,,Samotny bo niekochany”. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Nagrody dla szkół zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosowie Lackim oraz Urząd Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.