I sesja Rady Miasta i Gminy IX kadencji

08.05.2024
plakat

I Sesja Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

W dniu 7 maja 2024 r. odbyła się I Sesja Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki kadencji samorządu gminnego 2024-2029. Sesję, zwołaną przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach, otworzył najstarszy wiekiem radny, Pan Jerzy Mielaniuk.

Następnie nowo wybranym Radnym wręczono zaświadczenia o wyborze. W tej kadencji Radnymi Miasta i Gminy Kosów Lacki zostali:

 • Antoniak Wiesław

 • Arciechowska Ewa

 • Jesionowski Zbigniew

 • Kuziak Stanisław

 • Lipski Jerzy

 • Maliszewska Anna

 • Mielaniuk Jerzy

 • Mleczko Arkadiusz

 • Mokrzycki Leszek

 • Oleszczuk Jan

 • Skibniewska Barbara

 • Sudoł Ewa

 • Tymiński Jacek

 • Wiśniewski Wiesław

 • Zalewski Wiesław

Po wręczeniu zaświadczeń odbyło się uroczyste ślubowanie Radnych.

Kolejnym punktem sesji było wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Panu Janowi Słomiakowi, po którym nastąpiło jego ślubowanie.

Na zakończenie sesji wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Nowym Przewodniczącym Rady został Pan Arkadiusz Mleczko, a Wiceprzewodniczącą Pani Anna Maliszewska.

Wszystkim Radnym oraz Burmistrzowi życzymy owocnej pracy na rzecz Miasta i Gminy Kosów Lacki!