I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie miasta Kosów Lacki

Ważny komunikat
Komunikat
25.10.2023
zaślepka

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

położonej w obrębie miasta Kosów Lacki

 

Działka oznaczona nr ew.  331 o pow. 0,96 ha położona w obrębie wsi Wólka Okrąglik gm. Kosów Lacki. Działka rolna niezabudowana. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny użytkowane rolniczo, W sąsiedztwie również  rolne niezabudowane. Dojazd dobry drogą gruntową. Grunt rolny jest nieużytkowany od wielu lat rolniczo, porośnięty drzewostanem – olchą oraz brzozą. Dla działki nr 331 we wsi Wólka Okrąglik prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sokołowie Podl. IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta SI1P/00044402/6

.

 

  1. wywoławcza  - 22.000 zł

Wadium – 2.200 zł

  1. postąpienie –  300 zł

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  30 listopada 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim o godz.10.00

 

 

Wadium należy wpłacić w gotówce w Banku PBS Sokołów Podlaskim Oddział Kosów Lacki na konto 69 92210000 00324164 2000 0020 w terminie do dnia  27.11.2023r. do godz.16.00

Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy kupna sprzedaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia ceny nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, pokój nr 4 i pod tel. (025) 7879105 wew. 113