I Gminny Dzień Profilaktyki

Oświata
25.11.2022
 I Gminny Dzień Profilaktyki

20 listopada 2022 roku w budynku MGOK w Kosowie Lackim odbył się I Gminny Dzień Profilaktyki organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki.

Swoje spektakle profilaktyczne mogły zaprezentować wszystkie szkoły, do których uczęszczają dzieci i młodzież mieszkające na terenie Gminy Kosów Lacki.

Z zaproszenia skorzystały cztery szkoły: Zespół Szkół w Kosowie Lackim (LO i BSI), Szkoła Podstawowa w Ceranowie, Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim oraz Szkoła Podstawowa w Sterdyni.

Nagrody dla szkół zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosowie Lackim oraz Urząd Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.