Gmina Kosów Lacki wymieni wszystkie lampy uliczne na LEDowe

Inwestycje
14.12.2021
Gmina Kosów Lacki wymieni wszystkie lampy uliczne na LEDowe

Dnia 14 grudnia burmistrz Jan Słomiak, przy kontrasygnacie skarbnik gminy Anny Żołnickiej, w obecności kierownika Wydziału Rozwoju Pawła Nasiłowskiego, podpisał z Marcinem Mrozem, właścicielem Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego EL-M umowę na realizację zadania "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LEDowe na terenie gminy Kosów Lacki". Firma została wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie będzie polegało na całkowitej wymianie lamp ulicznych na terenie Gminy Kosów Lacki na LEDowe. Łącznie zostanie zamontowanych 961 sztuk nowych źródeł światła.

Realizacja inwestycji wpłynie na oszczędności w zakresie zużycia energii, a przez to pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów.

Koszt realizacji zadania to 975 390 zł. Większość tej kwoty (695 361 zł) pochodzi ze środków rządowych, które Gmina Kosów Lacki otrzymała w 2020 roku w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na działania inwestycyjne.