Gmina Kosów Lacki wybuduje 18 km dróg!

Ważny komunikat
Inwestycje
06.06.2022
Gmina Kosów Lacki wybuduje 18 km dróg!

Dnia 6 czerwca burmistrz Jan Słomiak, przy kontrasygnacie skarbnik Anny Żołnickiej podpisał z prezesem Dariuszem Ostaszem oraz wiceprezesem Kajetanem Kamińskim z firmy PRDM MIKST umowę dotyczącą budowy 18 kilometrów dróg gminnych na terenie Gminy Kosów Lacki. Wartość inwestycji to 13 214 452,02 zł.

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.
Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Samorząd otrzymał w ramach tych środków 9,5 mln zł. To największa jednostkowa dotacja w historii gminy i najwyższa spośród samorządów gminnych w powiecie sokołowskim z pierwszej edycji Polskiego Ładu.

Wykonane zostaną następujące drogi:

 1. Budowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Kosów Lacki - 509,15m
 2. Budowa ulicy Zacisze w miejscowości Kosów Lacki - 277,70m
 3. Budowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Kosów Lacki - 376,12m
 4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki - 1 600,00m
 5. Budowa drogi gminnej nr 390416W na odcinku Kosów Lacki - Żochy - 2 540,52m
 6. Budowa drogi gminnej nr 390407W w miejscowości Chruszczewka - 181,60m
 7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Chruszczewka - 174,29m
 8. Budowa drogi gminnej nr 390423W w miejscowości Kutyski - 704,84m
 9. Budowa drogi gminnej nr 390446W na odcinku Rytne - Telaki - 1 127,91m
 10. Budowa drogi gminnej na odcinku Trzciniec Duży - Telaki - 1 652,63m
 11. Budowa drogi gminnej nr 390419W w miejscowości Telaki - 455,71m
 12. Budowa drogi gminnej nr 390441W w miejscowości Dybów - 560,51m
 13. Budowa drogi gminnej w miejscowości Dybów - 1 544,61m
 14. Budowa drogi gminnej nr 390424W na odcinku Nowa Wieś - Kosów Lacki - 3 416,00m
 15. Budowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś - Łomna - 2 000,00m
 16. Budowa drogi gminnej w miejscowości Tosie - 132,55m
 17. Budowa drogi gminnej w miejscowości Tosie na odcinku od drogi powiatowej 3902W do drogi gminnej nr 390443W - 361,32m
 18. Budowa drogi gminnej nr 390444W w miejscowości Krupy - 384,54m

Łączna długość dróg wchodzących w skład zadania wynosi 18,00 km.

Termin realizacji inwestycji to 19 miesięcy.  W pierwszej kolejności zostaną wykonane odcinki poniżej 1 km, ponieważ w ich przypadku nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Serdecznie podziękowania kierujemy do Wiceministra Zdrowia Pana Senatora #WaldemarKraska za poparcie wniosku złożonych przez nasz samorząd w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

podpisanie umowymapa dróg