Gmina Kosów Lacki realizuje projekt "Dzieci do Klubu Malucha – rodzice do pracy!’"

Gmina
05.02.2021
Gmina Kosów Lacki realizuje projekt "Dzieci do Klubu Malucha – rodzice do pracy!’"

Gmina Kosów Lacki realizuje  projekt "Dzieci do Klubu Malucha – rodzice do pracy!" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII ,,Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

 

W ramach projektu Gmina Kosów Lacki otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 455.106,70 zł, a całkowita wartość projektu wynosi 569.730,70 zł 

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 12 miejsc w Klubie Dziecięcym i zapewnienie bieżącego funkcjonowania

dzieci