Erazmus +

15.03.2024
plakat

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim uzyskała akredytację w programie Erazmus +. Erasmus+ to  program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Wnioskodawcy, którzy posiadają akredytację w programie Erasmus+, zyskują dostęp do realizacji projektów długoterminowych, a także uproszczony dostęp do możliwości finansowania projektów. „Akredytacja” oznacza nie znak jakości, a możliwość uczestnictwa w programie, to rodzaj „biletu wstępu do programu”. W ramach programu Erazmus + uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego już dwukrotnie mieli okazję wyjechać na dwa tygodnie do słonecznej Grecji. Uczniowie wyjeżdżają za granicę, aby zdobyć nowe doświadczenia, poznać nową kulturę, język i sposób prowadzenia zajęć w szkołach za granicami Polski. Dzięki temu uczniowie uczą się samodzielności, komunikatywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zdobywają międzynarodowe kompetencje. Udział w programie Erasmus to również fascynująca przygoda, która pozostaje jednym z najlepszych wspomnień w życiu.