Dotacja w ramach programu "Poznaj Polskę"

Oświata
23.11.2021
Dotacja w ramach programu "Poznaj Polskę"

Gmina Kosów Lacki otrzymała środki na dofinansowanie przygotowania i przeprowadzenia w roku 2021 wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Komunikatu MEiN z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, które jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Przedsięwzięcie ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wysokość otrzymanej dotacji celowej to 3516,00 zł. W ramach dotacji zorganizowana zostanie wycieczka do Warszawy dla klas IV-VIII.