Dotacja celową w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”

Oświata
14.04.2022
Posiłek w szkole i w domu

Gmina Kosów Lacki otrzymała dotację celową na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w wysokości 62.611,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy w szczególności: dzieciom, młodzieży, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku luz żywności, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Planowany całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 114.611,00 zł.

Posiłek w domu i w szkole