Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie dziecięcym

Oświata
31.12.2021
Klub Dziecięcy

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, informuje, że do dnia 14 stycznia 2022 r., rodzice dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim, chcący skorzystać z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie dziecięcym,  zobowiązani będą do przekazania rozszerzonych  danych dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Dane te są niezbędne do uzupełnienia przez organ prowadzący informacji o dzieciach uczęszczających do klubu dziecięcego. Informacja będzie przekazywana do Rejestru Żłobków. Dane są niezbędne do przyznania przez ZUS dofinansowania. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym to rozwiązanie przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  z myślą o wsparciu rodzin, realizowane w ramach Polskiego Ładu. Oświadczenie będzie dostępne w sekretariacie Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim. 

Załącznik:
pełna informacja