Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Kosów Lacki

Ważny komunikat
11.10.2021
zaślepka

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Kosów Lacki - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 11 października do 22 października 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Kosów Lacki.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/670338/gmina-kosow-lacki-mieszkancy-2021.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.