Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2023 roku

25.05.2023
zdjecie

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2023 roku ogłoszony Zarządzeniem nr 28/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. z uwagi na brak ofert.