Burmistrz Jan Słomiak otrzymał Medal za Zasługi dla Policji

Gmina
30.09.2021
Burmistrz Jan Słomiak otrzymał Medal za Zasługi dla Policji

Na placu przed Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby policjantów. Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki wraz z Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe. Medalem za Zasługi dla Policji został odznaczony Burmistrz Kosowa Lackiego Pan Jan Słomiak. 

Punktualnie o godz. 11 meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu insp. Waldemarowi Wołowcowi, podinsp. Krzysztof Kmieciak. Następnie ślubowanie złożyło 58 policjantów, w tym 15 policjantek.
W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza KWP zs. w Radomiu, w tym I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, insp. Jakub Gorczyński, naczelnicy wydziałów oraz mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu.

Po uroczystym ślubowaniu Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec wręczyli Medale za Długoletnią Służbę, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako „nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. 

Następnym punktem uroczystości było wręczenie medali za Zasługi dla Policji. Odznaczony tym Medalem został Burmistrz Kosowa Lackiego Pan Jan Słomiak. Medal za Zasługi dla Policji został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001 jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.

Odznaczeni oraz nowo przyjęci do służby policjanci słowa gratulacji usłyszeli od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Waldemara Wołowca: "pragnę serdecznie pogratulować funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji wyróżnień odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Są one wyrazem uznania dla Waszego zaangażowania i rzetelności w realizacji obowiązków służbowych oraz ciężkiej pracy. Medale, które Państwo otrzymaliście stanowią formę podziękowań mieszkańców Mazowsza za Wasz wkład i zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do życzeń komendanta dołączył się także Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz: "gratuluję wszystkim odznaczonym. Te medale to dowód uznania dla Państwa za zaangażowanie i pracę na rzecz bezpieczeństwa w powiatach i całym Mazowszu".

Gratulacje odznaczonym złożyli także biorący udział w uroczystości insp. Mariusz Okulus Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim oraz mł. insp. Mirosław Olszewski Komendant Miejski Policji w Ostrołęce.

medal