Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim

04.08.2023
zdjecie

Dnia 4 sierpnia 2023 roku Burmistrz Jan Słomiak, przy kontrasygnacie skarbnik gminy Anny Żołnickiej, podpisał umowę z Danielem Dębskim, pełnomocnikiem firmy MODBRUK Dariusz Dębski, na realizację inwestycji "Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim". Koszt zaplanowanych robót wykonywanych w ramach podpisanej umowy to 307.315,50 zł  Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych budżetu Gminy Kosów Lacki.