Bezpłatna sterylizacja psów i kotów

Gmina
07.08.2023
Bezpłatna sterylizacja psów i kotów

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki zaprasza mieszkańców naszej gminy zainteresowanych sterylizacją lub kastracją zwierząt domowych, po odbiór skierowania na wykonanie zabiegu.

Jednocześnie informujemy, że ww. zabiegi związane są z obligatoryjnym czipowaniem kotów/psów.

Zadanie realizowane jest przez Gminę Kosów Lacki w ramach programu pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Kosów Lacki".

Gmina Kosów Lacki na realizację zadania otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 19.800,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania to 39.600,00 zł.