Azbest Informacja

Gospodarka odpadami
28.09.2023
zaślepka

Logo NFOŚiGW wfos logo

 

,, Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ”