ANKIETA - „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”

28.06.2022
zaślepka

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” zobowiązana jest do końca 2022 roku przeprowadzić ewaluację realizacji Strategii. W ramach ewaluacji realizowany jest szereg badań społecznych dotyczących wszystkich aspektów działania LGD. Ministerstwo wymaga również by przeprowadzić ankietowanie wśród mieszkańców partnerskich gmin. Ankieta realizowana jest drogą internetową i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD. Zgodnie z wytycznymi ankieta powinna być rozpowszechniana wśród ogółu mieszkańców, a nie tylko tych powiązanych z LGD.

ankieta dostępna pod adresem

 

 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a91ab2ba&&b=490f31d23b&&c=8dfceb68