„Aktywna tablica”

30.08.2023
plakat

              W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. W ramach programu Gmina Kosów Lacki pozyskała środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Kosowie Lackim. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 17.500,00 zł.