Absolutorium dla Burmistrza

03.07.2023
zdjecie

 

Radni na sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 30 czerwca 2023r. pozytywnie ocenili realizację budżetu gminy i jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Janowi Słomiakowi wotum zaufania oraz absolutorium.

Zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęto przedstawieniem przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Kosów Lacki za 2022 r. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy.

Absolutorium to potwierdzenie przez radę że burmistrz prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze.