11 Listopada 2023 r.

13.11.2023
plakat

W dniu dzisiejszym o godz. 10:00 z okazji Narodowego Dnia Niepodległości w kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Kosowie Lackim odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej ks. proboszcz kanonik Paweł Anusiewicz.

Wzięli w niej udział m. in.: burmistrz Jan Słomiak, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wiesław Wiśniewski wraz z radnymi, sekretarz Gminy Daniela Prokopczuk, Radna Powiatowa Urszula Krzymowska, poczty sztandarowe kosowskich szkół oraz jednostek OSP z terenu gminy Kosów Lacki, a także licznie zgromadzeni druhowie OSP, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Następnie delegacja gminna złożyła kwiaty pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego oraz pod Pomnikiem ku czci żołnierzy kampanii wrześniowej, a także pod Pomnikiem żołnierzy

podziemia niepodległościowego.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim Burmistrz Jan Słomiak skierował do zgromadzonych mieszkańców słowa z okazji dzisiejszego Święta.

Następnie odbyła się cześć artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Kosowie Lackim.