1 sierpień godz. 17:00 ZAWYJĄ SYRENY ALARMOWE

28.07.2023
zaślepka

1 sierpień godz. 17:00

79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – uruchomienie syren alarmowych / 79-ма річниця вибуху Повстання Варшавського - увімкнення тривожних сирен

ZAWYJĄ SYRENY ALARMOWE

Uruchomienie syren alarmowych w 76. rocznicę Powstania Warszawskiego

Uwaga mieszkańcy:

Syreny alarmowe będą włączone o godzinie 17:00. Nadany zostanie dźwiękowy           sygnał ciągły, trwający minutę

W ten tradycyjny sposób uczczona zostanie pamięć patriotycznego zrywu Polaków z 1944 r., mającego na celu wyzwolenie Warszawy z rąk niemieckiego okupanta.

Jednocześnie włączenie urządzeń alarmowych stanowić będzie sprawdzian poprawności działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach.

 

Próba sprawności syren zostanie przeprowadzona na podstawie §8 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).