„ Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) -ul.Małkińska w Kosowie

zaślepka

Właśnie rozpoczęła się, wyczekiwana przez mieszkańców, „ Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) -ul.Małkińska w Kosowie - jednej z trzech inwestycji realizowanych przez Gminę Kosów Lacki jako:

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez Gminę Kosów Lacki”, w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych

Pozostałe odcinki dróg w ramach zadania to:

-  „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm.Kosów Lacki

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały – Kutyski, gm.Kosów Lacki.

Wartość całkowita zadania to 4 616 773,05 zł, w tym:

- Wartość dofinansowania - 3 610 000,00 zł,

- wkład własny Powiatu – 95 000,00 zł,

- wkład własny gminy – 911 773,05