.„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim”

.„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim”

Gmina Kosów Lacki realizuje zadanie pn.„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 7.500 000,00 zł