„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim”

„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim”

W dniu 28 kwietnia  2021 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim” przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Beneficjent: Gmina Kosów Lacki

Wartość projektu: 14.105.075,29 zł

Kwota dofinansowania: 4 000 000,00 zł